Home

Destination Nordingrå

Hjärtat i Världsarvet Höga Kusten

NORDINGRÅ

 

Nordingrå, hjärtat i världsarvet Höga Kusten. Här finns ett fantastiskt och unikt landskap format av de stora inlandsisarna med höga berg, djupa dalgångar med unika växter och djur. Här finns fantastiska sjöar som tidigare varit havsvikar men som nu avsnörts från havet tack vare den gigantiska landhöjningen som är störts i världen. Här hittar ni de små pittoreska fiskelägena väl skyddade i de vackra och djupa havsvikarna.

I Nordingrås djupa och tuffa Skärgård finns en av Sveriges största kolonier av den fantastiska Tordmulen som tillsammans med sillgrisslor, tobisgrisslor, roskarlar, rödbenor mm häckar på de små öarna i det yttersta havsbandet, tillsammans med mängder av sälar. Ett bortglömt paradis för alla fotografer och naturälskare.

 

En vistelse i Nordingrå är inte bara en vanlig semester, det är en avkoppling för kropp och själ. Här finns närheten till allt det vackra som Världsarvet Höga Kusten kan erbjuda.

Sveriges alla landskap från norr till söder är fantastiska på sitt sätt, något vi alla skall vara stolta över, men Nordingrå i Höga Kusten är unikt på många sätt, något som är svårt att beskriva i text, det måste upplevas. Världsarvet Höga Kusten är med på Unescos Världsarvslista sedan 2000, och utnämndes till Sveriges vackraste naturområde 2016.

Vill ni uppleva och njuta av detta vackra landskap med fantastiska djur och växter så ska ni göra det nu innan den stora makthungern och exploateringen även når hit.

Så lämna de stora huvudvägarna och ta er ut till kusten och bo på de små lokala och genuina boendeanläggningarna som ni kanske inte hittar hos de stora turistorganisationernas turistportaler. Det är i Nordingrå och andra små genuina bygder längs kusten ni hittar det unika och personliga som sedan blir den oförglömliga upplevelsen.

 

 

Fakta om Nordingrå

 

I Nordingrå bor endast ca 1300 bofasta personer, men under sommarhalvåret närmare tiodubblas befolkningen tack vare de många turisterna som kommer till området. I Nordingrå finns över 50 byar och ca 200 företag.

Orten är mest känd för sin unika natur och vackra vyer. Nordingrå är mer eller mindre synonymt med Höga kusten som blev ett världsarv år 2000. Världsarvet omfattar 1 425 km² skyddade områden.

 

På Nordingråvallen i centrala Nordingrå ligger bland annat Nordingrå kyrka, Nordingråskolan, hembygdsgård, järnaffär, blomsterhandel, banker och sist men inte minst ICA. Just affären har blivit en viktig träffpunkt året runt för bygdens folk och turister. I Kusthallen bortom affären finns förutom en ishockeyhall ett gym, bowlingbana, bibliotek samt den nyinförskaffade golfsimulatorn. Sommaren är en hektisk period då turistnäringen är en av traktens stora inkomstkällor.

 

Församlingen har en yta av 205 km² och omfattar det av vikar starkt uppdelade och sjörika höglänta kustområdet av Höga kusten mellan Gaviksfjärden i söder och Ullångersfjärden i norr. Församlingen har en mycket brant kust mot Bottenhavet i öster och har bebyggelse främst i dalgångarna. I församlingens mitt går ett dalstråk från norr till söder, och i södra delen av stråket ligger Nordingråvallen på Vågsfjärdens (1,5 m.ö.h.) nordöstra strand. Vågfjärdens sydspets avskiljs av en smal landtunga från Gaviksfjärdens nordligaste vik. På landtungan ligger byn Häggvik.

 

I söder gränsar församlingen mot Nora socken. Gränsen mellan de två socknarna går mitt i Gaviksfjärden i höjd med Sandviksudden. Brattnäset med Brattnäsudden ligger "sydligast" längs församlingens kust. Församlingens sydligaste punkt ligger dock på Långskärsklubben strax utanför Långskäret ute i Bottenhavet. Norrut kan följande öar inom församlingen nämnas; Germundsön, Rotskäret, Barstaön, Högbonden, Höglosmen samt Storören och Lillören i Omnefjärden.

 

I nordost, ut mot havet, ligger halvön Mjällomslandet. Här ligger Norrfällsviken med ett gammalt kapell samt Hamnslåtten. Ungefär mitt på halvön ligger Mjällom, som är ett lokalt centrum i församlingens nordöstra del. Helt i norr stupar halvön brant ner mot Ullångersfjärden. Längs "nordkusten" ligger byn Mjällomslandet. Mitt i Ullångersfjärden går gränsen mellan Nordingrå och Vibyggerå församlingar. Ett "tresockenmöte" Nordingrå-Vibyggerå-Ullånger ligger mitt ute i fjärden mellan halvön Hyndtjärnsön på Nordingråsidan och Globerget på Vibyggerå-Ullångersidan. Gränsen mellan Nordingrå och Ullånger fortsätter ytterligare cirka 3 km in i den avsmalnande Ullångersfjärden, varefter gränsen viker tvärt mot söder och in på fastlandet i trakten av byn Rödviken (i Nordingrå).

 

En annan "halvöformation" går österut från Vågfjärden och slutar med Rävsön ute vid havet. I denna del av församlingen ligger bl.a. Orsta, Tollsätter, Själand, Ulvvik samt gamla fiskeläget Rävsön i öster. Halvöformationen ligger med Omnefjärden i norr och Edsätterfjärden i söder.

 

En tredje större halvöformation utgör församlingens sydöstra del och har samhällen som Bönhamn med Bönhamns kapell samt Barsta med Barsta kapell. Fällsvikshamnen ligger längst i söder.

 

Väster om den ovan nämnda huvuddalgången med Nordingrå tätort ligger ett mera fastlandslikt område, som utgör församlingens västra del. Byarna Hyndtjärn, Salsåker och Röksta ligger i norr mot Ullångersfjärden. Området genomkorsas av landsvägen Ullånger-Gallsäter. Längs denna ligger bl.a. Överveda, Fröstvik, Järnsta, Körning, Vännersta, Åsäng och Binböle. Gränsen mot Ullångers församling går i väster från Ullångersfjärden söderut till "tresockenmötet" Nordingrå-Ullånger-Skog på Renhagaberget. Här ligger även Dalsberget (333 m.ö.h), som är församlingens högsta berg. Gränsen mot Skogs socken löper på en sträcka av cirka 3 km och når "tresockenmötet" Nordingrå-Skog-Nora halvannan kilometer sydväst om Binböle. Gränsen mellan Nordingrå och Nora går sedan cirka 5 km över land mot sydost och går ut i havet vid Sandviksudden.

 

Lappuddens Friluftscenter var tidigare

Hemviste för samerna i Nordingrå

Lappudden vid Vågsfjärden är en mycket spännande och annorlunda anläggning med sin historiska bakgrund som samisk boplats och jordbruk. Anläggningen ligger i ett naturskönt område på en vacker udde vid Vågsfjärdens strand omgiven av vatten, skogklädda öar, höga berg och djupa dalar.

Namnet Lappudden har sin förklaring av att samer i gångna tider rastade på udden när de färdades med sina renar från fjällen ner mot kusten efter den dåvarande samiska flyttled som gått via Lappkåteberget, förbi Lappudden ut över Vågfjärdens is via Prästön (tidigare kallad Svinön) och ut mot havet. Fjällsamernas vinterbete i Nordingrå varade vanligtvis mellan januari till mars, med ofta 6-8 veckors bete ute i yttre kustbandet. Denna led mynnar ut kring Rävsön respektive Bönhamn/Rotsidan. Detta har skett ända tills början av 1900-talet, den senast kända flyttrajden från södra Vilhelmina utgick kring åren 1928. Då hade man gjort uppehåll med vinterbetet här något år, men åren kring förra sekelskiftet sägs att man kom varje vinter. Sedan mitten av 1600-talet pågick denna sorts nomadism. När samerna kom med sina renar var det minnesrika dagar för befolkningen. Man kunde få köpa renkött från renägarna som slaktade på platsen, och även varma renskinn såldes.

 

Vi vet dessutom att det från sent 1600- tal bodde bofasta lappar på Lappudden. Grunden efter deras lilla stuga finns fortfarande. Dessa samer är kända under benämningen sockenlappar och härstammar från en nomadsamisk befolkning som bofastgjordes genom myndigheternas beslut omkring 1730. Sockenlapparna livnärde sig främst som hantverkare och slaktare åt den övriga befolkningen.

 

Om man idag besöker Lappudden kan man dels se spår av den nomadiserande samiska kulturen i form av härdar och kåtagrund, och inte minst grunden efter sockenlapparnas stuga syns tydligt i terrängen. Lappudden erbjuder idag boende i stugor och rum, uthyrning av kajaker, kanoter, båtar, arrangerar vandrings- och paddlingspaket, bröllopsfester mm.

 

Kontakta oss

Lappudden 111

870 30 Nordingrå

Tel: 070-286 43 05

Oförglömliga Upplevelser & Äventyr

i Världsarvet Höga Kusten med

AGMA Forntid & Äventyr AB

© Copyright Agne Säterberg

All Rights Reserved