Bli medlem

Destination Nordingrå

Ekonomiska Förening


Höga Kusten

Bli medlem i Destination Nordingrå ekonomiska Förening

Destination Nordingrå ekonomiska förening bildades 2020 av turistföretagare i Nordingrå för att tillsammans skapa och erbjuda unika paketupplevelser för besökare med fokus på cykling som transportmedel i vår bygd. Vårt mål är att skapa hållbara natur- och kulturupplevelser i kombination med genuint boende och lokalproducerad mat.


Bli medlem och stöd oss.

Som medlem på får du en företagspresentation på vår gemensamma webbsida Destination Nordingrå samt möjlighet till gemensam paketering och att hyra elcyklar till er verksamhet.


Du som vill bli medlem kontakta Maria Blomster 070-286 43 05


Syftet med föreningen:

Är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen samt samverkan och samarbeten företag emellan genom att bedriva en ekonomisk verksamhet som medlemmarna deltar i på ett hållbart sätt socialt, ekonomiskt och ekologiskt.


Föreningens verksamhet består av att anskaffa, förvalta och hyra ut cyklar till företagen i föreningen för att sälja gemensamma upplevelsepaket till besökare samt att marknadsföra medlemmarnas verksamheter.


Medlemmarna deltar i den ekonomiska verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.